lokaty-ranking.com Strona główna

Konto czy lokata – jak mądrze wybrać?

Dodano: 30 grudnia 2015

konto oszczędnościowe czy lokata

Reklamy produktów bankowych docierają do nas prawie z każdej strony. Proponuje nam się produkty, które mają różne nazwy, jednak ich cel teoretycznie ma być podobny: oddajemy bankowi nasze oszczędności, które otrzymujemy po jakimś czasie, powiększone o stosowne oprocentowanie.

Czy warto oddać bankom pieniądze?
Gromadzenie nadwyżek finansowych w domu nie opłaca się nikomu – ani nam, ani bankowi. Pieniądze trzymane w gotówce tracą na wartości, ponieważ przez inflację maleje ich siła nabywcza. Praktycznie z miesiąca na miesiąc możemy kupić za tą samą kwotę nieco mniej towarów.
Jeżeli wpłacimy pieniądze do banku, możemy liczyć na pewien zysk, o ile zdecydujemy się na któryś z produktów, powiększających nasze zasoby o umowny procent. Założenie zwykłego rachunku bankowego nie daje nam takiego zysku, ponieważ gromadzone na nim środki zazwyczaj nie są oprocentowane. Najpopularniejszymi produktami bankowymi, które mogą nam przynieść dochód na koncie, są konta oszczędnościowe i lokaty bankowe.
Oczywiście na naszych pieniądzach zarabia również bank, który może nimi obracać, inwestować, a w niektórych wypadkach nawet spekulować. Dlatego właśnie jest on w stanie zaproponować nam zysk na koncie lub na lokacie.

Zysk na koncie oszczędnościowym
Jednym z podstawowych produktów bankowych jest konto oszczędnościowe. Od standardowego konta osobistego różni się ono tym, że zgromadzone na nim środki objęte zostają stosownym oprocentowaniem. Oznacza to, że po upływie każdego okresu rozliczeniowego (zazwyczaj jest to miesiąc) wyliczany jest dochód w postaci procenta od zgromadzonych oszczędności. Kwota ta zostaje doliczona do naszego konta.
Atutem konta oszczędnościowego jest to, że możemy dysponować zgromadzonymi środkami w dość swobodny sposób. Oczywiście wypłacenie określonej kwoty powoduje że zysk ten jest mniejszy, ponieważ w skali danego okresu rozliczeniowego pieniądze te nie leżały na koncie przez cały czas.
W przypadku kont oszczędnościowych zdarza się że bank reguluje również liczbę darmowych wypłat. Warto się tym zainteresować, zanim podpisze się stosowną umowę.

Jak zarabiamy na lokacie?
Charakterystyczną cechą lokaty bankowej jest to, że deponujemy swoje pieniądze w banku na określony czas. W zależności od proponowanej przez bank oferty może to być jeden dzień (to minimalny czas trwania lokaty) lub nawet kilka lat. Oczywiście w zależności od czasu trwania tej umowy bank oferuje nam bardzo różne warunki.
Lokata bankowa zapewnia nam zysk w postaci oprocentowania, wypłacanego po upływie czasu określonego w umowie. Może ono być stałe lub zmienne, w zależności od oferty. Różnica jest jednak taka, że aby otrzymać całą należną kwotę, trzeba trzymać pieniądze na lokacie przez cały czas jej trwania. Oczywiście możemy wypłacać pieniądze, ale jest to wówczas rozumiane jako zerwanie umowy, co wiąże się z konsekwencjami finansowymi, zastrzeżonymi w regulaminie danej lokaty. Zazwyczaj jest to ograniczenie oprocentowania lub całkowity brak dochodu z lokaty objętej zerwaną umową.

Porównanie produktów
Konto oszczędnościowe charakteryzuje się wprawdzie o wiele większą elastycznością – znacznie mniej tracimy, jeżeli zdecydujemy się na wyciągnięcie części zgromadzonych środków – ma jednak zasadniczą wadę. Ponieważ bank nie może mieć pewności jak długo będzie dysponował naszymi pieniędzmi, oferuje nam znaczni niższe oprocentowanie, niż w przypadku lokaty terminowej.
W praktyce oznacza to, że lokata jest bardziej korzystna dla tych, którzy dysponują określonymi oszczędnościami, po które nie zamierzają sięgać. Konto oszczędnościowe jest bardziej korzystne dla osób, które chcą zarobić na bieżących dochodach, zachowując jednocześnie możliwość stałego dostępu do swoich zasobów.


Kalendarz promocji

    Brak dostępnych promocji.