lokaty-ranking.com Strona główna

Lion’s Bank


Lions Bank stronaLion’s Bank to popularna w pewnych kręgach instytucja Idea Banku, której oferta dedykowana jest, jak sama twierdzi, dla osób zamożnych. Jej działanie wpisuje się w ideę „private bankingu”. W Polsce nie jest to szczególnie popularne z tego względu, że większość klientów banku oszczędza pieniądze, zaś w Lion’s Banku chodzi o ich pomnażanie. Instytucja ta została stworzona przez pionierów private bankingu w Polsce i bazuje na inwestowaniu w nieruchomości. Władze banku tworzą osoby o dużym doświadczeniu w private bankingu oraz ogólnej bankowości, które często za granicą zdobywały wykształcenie i doświadczenie, które teraz przenoszą na polski grunt w jednej z nielicznych tego typu placówek w kraju.

Co ma do zaproponowania klientom?

Celem Lion’s banku jego pomnażanie majątków jego zamożnych klientów przez inwestowanie, przede wszystkim w nieruchomości. Bank dysponuje bogatym zapleczem doradców finansowych oraz opiekunów klientów, którzy każdy przypadek traktują indywidualnie, starając się dobrać najlepszą strategię dla danego klienta i zasobów, jakimi dysponuje. Doradcy bankowi doradzają klientom, w co inwestować i jak zarządzać swoim majątkiem oraz biznesem, by osiągać jak największe zyski. Dużym plusem banku jest często większe oprocentowanie lokat niż w innych konkurencyjnych bankach.


Lokaty krótkoterminowe


Lokaty kwartalne


Lokaty średnioterminowe


Aktualnie brak produktów.


Lokaty długoterminowe


Aktualnie brak produktów.


Konta oszczędnościowe


Kalkulator lokat

Po zakończeniu lokaty: 1 001,35 PLN
Realny przyrost środków: 0,135 %
Zarobione odsetki: 1,35 PLN

Stopy procentowe

Kalendarz promocji

    Brak dostępnych promocji.