lokaty-ranking.com Strona główna

Lokaty bankowe – różne typy oprocentowania

 

oprocentowanie lokatGdy decydujemy się na inwestycję w lokatę bankową, często głównym kryterium przy wyborze banku i lokaty, jest dla nas wysokość oprocentowania. Sama wartość liczbowa nie świadczy jednak o tym, czy inwestycja na danej lokacie jest bardziej opłacalna, niż na innej – istnieją bowiem różne rodzaje oprocentowania lokat bankowych.

Oprocentowanie stałe i zmienne – czym się różnią?

Oprocentowanie lokat bankowych może być stałe, albo zmienne. O stałym oprocentowaniu mówimy wtedy, gdy przez cały czas trwania umowy z bankiem, jego wartość jest taka sama. To rozwiązanie jest szczególnie polecane osobom, które nie posiadają szerokiej wiedzy o rynku finansowym i chcą w bezpieczny sposób zainwestować posiadane środki pieniężne. Oprocentowanie stałe pozwala na obliczenie zysku z inwestycji, jeszcze przed skorzystaniem z oferty. Bardzo ważną informacją jest fakt, że jeśli korzystamy z lokaty odnawialnej, to w dniu automatycznego przedłużenia depozytu, bank może ustalić inną wysokość oprocentowania, która będzie obowiązywać przez kolejny okres trwania umowy.

Wysokość oprocentowania zmiennego lokat jest uzależniona od wielu różnych czynników, przede wszystkim od wysokości stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. W tym przypadku nie da się przewidzieć, jaki będzie całkowity zysk z inwestycji, ponieważ bank może zmienić oprocentowanie lokaty w trakcie trwania umowy. Z ofert tego typu powinny korzystać osoby, które potrafią przewidzieć, że w najbliższym czasie stopy procentowe banku centralnego zostaną podwyższone.

Szczególnym typem oprocentowania zmiennego, jest tak zwane oprocentowanie progresywne. Uwzględnia ono kapitalizację odsetek, co oznacza, że po każdej kolejnej kapitalizacji, podstawa depozytu, od którego naliczane będą dalsze odsetki, wzrasta. Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne dla inwestora, warto pamiętać o tym, że im częstsza kapitalizacja, tym większy ostateczny zysk z lokaty.

Co uwzględnia wartość oprocentowania?

Banki, przedstawiając w swoich ofertach różne poziomy oprocentowania lokat, mogą mówić o zupełnie odmiennych sposobach naliczania zysku. Wyróżniamy oprocentowanie nominalne, efektywne oraz rzeczywiste.

Oprocentowanie nominalne to wartość, którą najczęściej posługują się banki. Jest podawane zawsze w skali roku, bez względu na to, ile rzeczywiście wynosi okres trwania lokaty. Nie uwzględnia również kapitalizacji odsetek, ani żadnych kosztów, związanych z inwestycją, jak chociażby 19-procentowy podatek od zysków kapitałowych.

Oprocentowanie efektywne również nie uwzględnia czasu trwania umowy, natomiast brany jest pod uwagę efekt kapitalizacji odsetek. Warto podkreślić, że jeśli wybierzemy ofertę, w której kapitalizacja odsetek następuje na koniec okresu depozytu środków finansowych, to w rezultacie wartość oprocentowania efektywnego będzie równa wartości oprocentowania nominalnego.

Oprocentowanie rzeczywiste, zwane inaczej oprocentowaniem realnym, to wartość, której banki nie przedstawiają w ofertach handlowych. Jak sama nazwa wskazuje, określa ono rzeczywisty zysk z inwestycji, uwzględniając takie zagadnienia, jak inflacja i wysokość podatku od zysku kapitałowego.

Jak widać, pod pojęciem oprocentowania lokaty może kryć się wiele różnych rozwiązań, dlatego przed podpisaniem z bankiem umowy, należy dokładnie zapoznać się z jej brzmieniem, a w razie wątpliwości – skontaktować się z doradcą inwestycyjnym.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *