lokaty-ranking.com Strona główna

Bezpieczna inwestycja

 

Dlaczego lokaty są bezpieczną inwestycją?

 

Każdy człowiek poważnie myślący o przyszłości swojej i swoich bliskich zastanawia się nad bezpiecznym zainwestowaniem kapitału własnego. Wśród wielu instrumentów inwestycyjnych wyróżniamy akcje, nieruchomości czy fundusze inwestycyjne. Inwestycje w każdy z wymienionych instrumentów wiąże się jednak z pewną dozą ryzyka lub wymaga ogromnego zaangażowania. Czy istnieję więc jakiś bezpieczny i mniej wymagający środek inwestycyjny? Okazuje się że tak! Są nim lokaty bankowe.

Lokaty Ranking Bezpieczeństwo lokat bankowychLokaty są sprawdzoną i wbrew obiegowej opinii dość bezpieczną formą zainwestowania pieniędzy. Możemy je zdefiniować jako umowę między klientem a bankiem, na z góry określony czas. W skrócie proces ten wygląda następująco: klient pożycza pieniądze bankowi, ten je inwestuje i pomnaża, po czym wypłaca je wraz z ustalonym zyskiem klientowi. Wspomniane inwestycje banków mogą budzić jednak niepokój. Co jeśli bank utraci zainwestowane pieniądze lub co gorsza zbankrutuje?

Lokaty bankowe, jak już wyżej zostało napisane, są bezpieczną inwestycją. Oczywiście jeśli bank spełnia pewne kryteria.  Aby lokata była dobrą inwestycją, bank musi posiadać gwarancję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i być kontrolowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jeśli bank spełnia te wymogi, to z całą pewnością można powiedzieć, że każda złotówka zainwestowana na lokacie jest bezpieczna. Wspomniane bezpieczeństwo polega przede wszystkim na tym, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny ubezpiecza kapitał wpłacony do banku przez klienta do kwoty 100.000 euro. Taka gwarancja w dzisiejszych niepewnych czasach wydaje się jak najbardziej bardzo zachęcająca do założenia lokat, gdyż każdy klient zyskuje pewność wypłaty zainwestowanego kapitału nawet w sytuacji, gdy bank zbankrutuje.

Kolejnym ważnym czynnikiem świadczącym o bezpieczeństwie lokaty bankowej jest to, że gwarantuje pewne zyski. W przypadku innych instrumentów inwestycyjnych, takich jak akcje czy nieruchomości, nie ma się całkowitej pewności co do osiągniętego zysku. Natomiast w przypadku lokaty sprawa wygląda z goła inaczej. Jeśli klient decyduje się na wybór lokaty terminowej, to na starcie jest w stanie przewidzieć zysk, który osiągnie za 3 miesiące czy nawet za 2 lata. Ta przewidywalność wyróżnia lokaty wśród innych instrumentów inwestycyjnych i sprawia, że w obecnych niepewnych czasach jest ona dość dobrym instrumentem inwestycyjnym.

Każdy poważny inwestor pragnie dwóch rzeczy: pomnożyć swoje pieniądze i zminimalizować ryzyko ich utraty. Jeśli te dwa warunki są spełnione, to wtedy możemy mówić o dobrej inwestycji. Lokaty niewątpliwie te dwa warunki spełniają. Nie tylko stanowią bezpieczną inwestycję, gdyż są ubezpieczone przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ale także są pod nadzorem poważnych instytucji finansowych. Ponadto lokaty posiadają praktycznie gwarancję pewnego i jasno sprecyzowanego zysku. Niniejsze czynniki sprawiają, że obecnie lokaty są jednym z lepszych narzędzi inwestycyjnych. Narzędzi z których może skorzystać każdy, nawet ten kto na co dzień nie zajmuje się inwestowaniem. Dlatego też łatwość zainwestowania pieniędzy jest trzecim ważnym czynnikiem przemawiającym na korzyść lokaty bankowej.