lokaty-ranking.com Strona główna

Lokaty progresywne

Wady i zalety lokaty progresywnej

 

Lokaty Ranking Podatek BelkiOszczędzanie przynoszące satysfakcję to takie, które sprawia, że zainwestowana suma kapitałowa istotnie się powiększa, zapewniając nie tylko ochronę przed skutkami inflacji, ale także konkretne zyski. Przyjrzyjmy się czy lokata progresywna jest najlepszym rozwiązaniem dla każdego.

Czym jest lokata progresywna?

Lokata progresywna — jak sama nazwa wskazuje — jest nastawiona na wzrost, postęp. Oprocentowanie nie jest stałe, ale wzrasta z każdym miesiącem trwania lokaty. Innymi słowy, na początku umowy lokacyjnej jest ono niskie i stopniowo wzrasta, zmieniając się zazwyczaj w cyklach miesięcznych, aż do osiągnięcia maksymalnej wartości w momencie wejścia w tzw. okres zapadalności. Przyjrzyjmy się zatem, czy lokata progresywna jest korzystną, i przede wszystkim jakie są jej zalety oraz wady.

Opinie o lokatach progresywnych

Banki opisują ten produkt wyłącznie w samych superlatywach — co z resztą jest absolutnie zrozumiałe. Konsumenci jednak podchodzą do nich nieco sceptycznie, doszukując się swego rodzaju „chwytów” marketingowych. Niemalże jak przy każdym złożonym produkcie bankowym należy przede wszystkim rozpatrzyć sprawę indywidualnie, a więc nie kierować się zgoła pozytywnymi czy całkowicie negatywnymi opiniami. Powiedzmy wprost, że lokata progresywna jest skierowana do konkretnej grupy klientów i bynajmniej nie jest żadnym oszustwem . Prawdą jest, że lokaty progresywne z założenia są opłacalnymi wyłącznie przy długim inwestowaniu.

Zalety lokaty progresywnej

Jedną z głównych zalet lokaty progresywnej jest dostęp do pieniędzy. W każdym momencie klient może zerwać umowę, a odsetki zostaną mu wypłacone. To daje większą możliwość elastycznego zarządzania finansami i tym samym oszczędzanie z możliwością podejmowania konkretnych działań bez narażania się na ewentualne straty. Lokatę progresywną możemy założyć przy niewielkim kapitale. Jest ona jednym z flagowych produktów praktycznie wszystkich banków, więc bez trudu można znaleźć taką, która będzie odpowiednia dla naszych oczekiwań. Jest jednym z najlepszych sposobów pozwalających na efektywne oszczędzanie długofalowe.

Wady lokaty progresywnej

Jedną z niedogodności lokat progresywnych, którą można odczytywać jako wadę jest fakt, że w początkowym czasie lokacyjnym oprocentowanie jest naprawdę znikome. W przypadku wcześniejszego wycofania pieniędzy może się okazać, że jest ono praktycznie niezauważalne. To z kolei sprawia, że lokata progresywna jest produktem, którego opłacalność liczona jest w czasie inwestycji. Potrzeba naprawdę długiego czasu oszczędzania, by można było odczuć pozytywne efekty lokaty. Nie jest idealnym wyborem dla osób, które nie zamierzają długo oszczędzać — w takich przypadkach o wiele lepszym wyborem będą rachunki oszczędnościowe, albo terminowe lokaty np. miesięczne, czy kwartalne.

Reasumując, lokata progresywna jest produktem opłacalnym przy dłuższym czasie deponowania kapitału. Jest tym bardziej korzysta, im dłużej trwa umowa, a także im wyższy jest kapitał początkowy.