lokaty-ranking.com Strona główna

Wpływ kapitalizacji odsetek na zysk z lokaty

 

Obecnie banki prześcigają się w przedstawieniu korzystnych ofert lokat. W mediach nieustannie można dostrzec perswazyjne reklamy, których zadaniem jest przekonanie widza do założenia lokaty w konkretnym banku. Obiecuje się wysokie zyski, bezpieczeństwo, pewność uzyskania dochodu. W reklamach stosowane są często zawiłe słowa z dziedziny finansowej, które mogą sprawić niemały kłopot przeciętnemu widzowi. Nie każdy przecież ukończył studia o profilu finansowym. Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie pojęcia ‚kapitalizacji odsetek’ oraz ukazanie, jaki ono ma wpływ na uzyskane przychody z lokaty.

swinka skarbonkaPod pojęciem kapitalizacji odsetek rozumiemy nic innego, jak dopisywanie uzyskanych odsetek do bieżącej wartości kapitału. Jej działanie możemy przyrównać do procentu składanego. Polega na tym, że odsetki dodane do salda lokaty mają wpływ na zwiększenie podstawy do naliczania odsetek w kolejnym okresie. Ogólnie rzecz ujmując jest to bardzo korzystne działanie dla inwestora. Chcąc lepiej zrozumieć ten proces, należy posłużyć się konkretnym przykładam.

Za przykład niech nam posłuży sytuacja pana Jana Kowalskiego. Pan Jan zamierza założyć lokatę terminową na 12 miesięcy. Zamierza w tym celu zainwestować 10.000 złotych. Oprocentowanie nominalne niech wynosi 6% w skali roku. Odsetki będą dopisywane co 3 miesiące do bieżącej wartości kapitału, czyli kapitalizacja odsetek będzie kwartalna. Oprocentowanie 6% należy podzielić przez 4 okresy, to da nam wynik 1,5%. Tak więc co kwartał będziemy dodawali 1,5% odsetek.

I tak po pierwszych 3 miesiącach odsetki wyniosą 150 zł (10.000 + 1,5% = 10.150).

Po 6 miesiącach odsetki wyniosą już 152,25 zł (10.150 + 1,5% = 10.302,25).

Po 9 miesiącach odsetki wyniosą już 154,53 zł (10.302,25 + 1,5% = 10.456,78).

Po 12 miesiącach wyniosą 156,85 zł (10.456,78 + 1,5% = 10.613,63).

Tak więc Jan Kowalski uzyska kwotę 10.613,63 zł i jest to 6,14%. Jak widać, jest to sytuacja o wiele korzystniejsza, niż gdyby kapitalizacja odbywała się co rok. Wtedy Jan Kowalski uzyskałby kwotę na poziomie 6%. Należy jednak dodać, że w celu uproszczenia obliczeń nie uwzględniłem w powyższym równaniu podatku.

A co jeśli kapitalizacja będzie odbywała się w cyklu comiesięcznym? Wtedy 6% podzielimy przez 12 i zyskamy 0,5% co miesiąc.

Oto rezultat:

Po 1-wszym miesiącu odsetki wyniosą 50 zł (10.000 + 0,5% = 10.050); po 2 wyniosą 50,25 (10.000 + 0,5% = 10.100,25); po 3 wyniosą 50,50 zł; po 4 wyniosą 50,75 zł; po 5 wyniosą 51,01 zł; po 6 wyniosą już 51,25 zł; po 7 wyniosą 51,52 zł; po 8 kwota wyniesie 51,78 zł; po 9 odsetki wyniosą 52,04 zł; po 10 odsetki wyniosą 52,30 zł; po 11 wyniosą 52,56 zł; po 12 wyniosą wreszcie 52,82 zł.

Pan Jan zarobi więc na lokacie terminowej z comiesięczną kapitalizacją 616,79 zł (kapitał końcowy wyniesie w tym  przypadku 10.616,79). Tak więc przy kapitalizacji comiesięcznej oprocentowanie wyniesie 6,17%. To rozwiązanie jest dla pana Jana korzystniejsze.

Kapitalizacja odsetek jest bardzo ważnym aspektem zawieranej lokaty. Jak widać na powyższych przykładach, częsta kapitalizacja jest korzystniejsza od sporadycznej. Dlatego przy wyborze lokaty warto nie kierować się jedynie wysokością oprocentowania, ale również ten aspekt wziąć pod uwagę, gdyż dzięki temu można  znacznie zwiększyć zysk z lokaty.