lokaty-ranking.com Strona główna

Alternatywne metody oszczędzania i inwestowania

 

alternatywy oszczędzaniaSzukając sposobów na efektywne oszczędzanie, które przyniesie nam pewny zysk, a zarazem nie będzie ryzykowne, zazwyczaj sięgamy po lokaty lub konta oszczędnościowe. Istnieją jednak nieco mniej popularne produkty finansowe, które warto wziąć pod uwagę, między innymi poliso lokaty.

 

Jak działają?

Zasady ich działania są zbliżone do tradycyjnych lokat, jednak w praktyce są to ubezpieczenia na życie i dożycie, dlatego umowa zawierana jest z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, a nie z bankiem, który jest jedynie ogniwem pośredniczącym. Po upływie określonego przez strony czasu, ulokowane środki zostają wypłacone wraz z powiększającą stan konta premią.

 

Opłacalność

Chociaż wybór metody oszczędzania jest kwestią indywidualną, istnieją pewne obiektywne czynniki, które przemawiają za opłacalnością polisy lokacyjnej. Przede wszystkim nie zapłacimy 19% podatku Belki, jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnej lokaty. Dodatkowo możemy wskazać osobę uposażoną, która w razie śmierci ubezpieczonego otrzyma zgromadzone środki. Obywa się to z pominięciem postępowania spadkowego, co oznacza kolejne oszczędności.

Pamiętać należy jednak, że zazwyczaj zakładając poliso lokatę należy dysponować większą kwotą minimalną niż w przypadku zwykłej lokaty, a w razie upadłości instytucji otrzymamy zaledwie 50% zwrot zdeponowanej kwoty, nie większy niż 30 000 euro.

 

Lokaty strukturyzowane

Kolejnym instrumentem oszczędnościowo-inwestycyjnym są lokaty strukturyzowane. W ich skład wchodzą dwie grupy instrumentów finansowych. Pierwsza – oszczędnościowa, która chroni zgromadzony kapitał, druga – inwestycyjna, mająca na celu osiągnięcie zakładanego zysku. Większa część zgromadzonego kapitału (70%-95%) inwestowana jest w bezpieczne instrumenty, takie jak obligacje skarbowe, pozostała część w bardziej ryzykowne, ale przynoszące większe zyski.

 

Dokładna analiza kluczem do sukcesu

Na lokacie strukturyzowanej możemy w wariancie optymistycznym realnie zyskać bądź w wariancie pesymistycznym – stracić. Zanim więc zdecydujemy się ją założyć, musimy określić, w jakie instrumenty inwestuje bank, ocenić realne ryzyko, zrozumieć sposób wyliczania zysku z lokaty oraz uwzględnić pomniejszającą go inflację oraz podatek Belki. Musimy również odpowiedzieć sobie na pytanie, jak duże ryzyko jesteśmy w stanie podjąć. Zawsze przed zawarciem umowy z bankiem w przypadku , lokat strukturyzowanych, poliso lokat jak również pożyczek bankowych czy to będą chwilówki online czy kredyty hipoteczne zawsze czytajmy umowy nawet po kilka razy. Jeżeli nie jesteśmy pewni jakichkolwiek szczegółów nie podpisujmy takich umów.

 

Istotne zarządzanie ryzykiem

Odmianą lokat strukturyzowanych są lokaty z funduszem. Jest to połączenie tradycyjnej lokaty terminowej z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Decydując się na ten dosyć ryzykowny produkt oszczędnościowo-inwestycyjny należy pamiętać o tym, że środki są lokowane nierównomiernie i na lokatę z atrakcyjnym oprocentowaniem przeznaczane mogą być mniejsze części zdeponowanej przez nas sumy.

Lokowanie środków w fundusz inwestycyjny jest mniej lub bardziej ryzykowne, w zależności od prowadzonej przez niego polityki inwestycyjnej. Chociaż wizja atrakcyjnie oprocentowanej lokaty jest naprawdę kusząca, musimy niezwykle dokładnie przeanalizować prospekt informacyjny funduszu oraz ocenić ryzyko i możliwości powodzenia inwestycji. W przeciwnym razie stracić możemy większość wpłaconej kwoty.