lokaty-ranking.com Strona główna

Co to jest lokata ?

lokata bankowaJednym z najpopularniejszych i najbardziej znanych produktów bankowych jest lokata bankowa. Bank deponuje nasze pieniądze na określony w umowie okres czasu i zobowiązuje się do wypłacenia nam tych pieniędzy wraz z odsetkami po upływie terminu lokaty.

 Oprocentowanie lokat

Banki oferują swoim klientom lokaty ze stałym i zmiennym oprocentowaniem. W większości wypadków, dla lokat krótkoterminowych banki przewidują stałe oprocentowanie. Z kolei lokata bankowa zakładana na dłuższy okres czasu zazwyczaj wiąże się ze zmienną stopą procentową, której wysokość będzie uzależniona od szeregu wymienionych w umowie z bankiem czynników. Na wysokość oprocentowania lokat w praktyce najczęściej mają wpływ zmiany stóp procentowych NBP oraz zmiany kursów walut.

Lokaty odnawialne i nieodnawialne

Po upływie terminu lokaty nieodnawialnej, na wskazany przez osobę zakładającą lokatę rachunek bankowy przelewane są zdeponowane na lokacie środki powiększone o odsetki. Na rynku dostępne są również lokaty odnawialne, czyli takie, które po upływie terminu są automatycznie zakładane powtórnie na aktualnie oferowanych przez bank warunkach. Warto zwrócić przy tym uwagę, że warunki te mogą być już inne, niż w momencie otwierania lokaty.

Kapitalizacja odsetek

W przypadku lokat odnawialnych, istotną cechą każdej lokaty jest tzw. kapitalizacja, czyli czas, po którym do posiadanych na lokacie środków dopisywane są odsetki. Im częstsza jest kapitalizacja, tym lepiej dla klienta banku, ponieważ już naliczone odsetki wliczać się będą do podstawy naliczania kolejnych.

W praktyce może się okazać, że lokata o niższym oprocentowaniu, ale o większej częstości kapitalizacji może się okazać bardziej opłacalna i przynieść większe zyski od lokaty, która co prawda ma wyższe oprocentowanie, ale której kapitał rzadziej powiększany jest o należne nam odsetki.

Podatek Belki

Zysk z lokaty objęty jest podatkiem od dochodów z inwestycji kapitałowych, czyli tzw. podatkiem Belki. Bank, który prowadzi lokatę, nalicza i odprowadza automatycznie 19% podatku od uzyskanych na lokacie odsetek. W momencie kapitalizacji, na nasze konto trafiają więc środki pomniejszone o należny podatek. 

Zerwanie lokaty

Decydując się na lokatę terminową trzeba mieć również świadomość, że wypłacenie środków przed terminem (czyli tzw. zerwanie lokaty) wiąże się zazwyczaj z całkowitą utratą zysku z takiego depozytu. W normalnej sytuacji bank może dowolnie obracać zdeponowanymi na lokatach środkami, między innymi może dzięki nim zarabiać na oferowanych swoim klientom kredytom, dlatego niechętnie przyjmuje rozwiązanie lokaty przed czasem. Zrywając lokatę musimy więc liczyć się z konsekwencjami określonymi w umowie. Warto dokładnie się z nimi zapoznać, zanim zdecydujemy się wycofać środki przed ustalonym terminem.